Sportovní gymnastika + gymnastická přípravka

Sportovní gymnastika

Od září 2017 nabíráme nové členky do gymnastické přípravky i do oddílu SG!

Vedoucí oddílu: Josefína Pěničková
tel: 736 115 594
e- mail: josefina.penickova@seznam.cz

každé ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod, ČTVRTEK od 17:00 do 19:00 hod, v tělocvičně ÚVN viz. kontakty,NEDĚLE od 17:00 do 19:00 hod v tělocvičně ZŠ Strossmayerovo náměstí

Naš oddíl se soustředí na tréninky sportovní gymnastiky na výkonnostní úrovni. Dívky našeho oddílu se pravidelně účastní závodů nevrcholové gymnastiky, ale i závodů pod Českou gymnastickou federací. Naším cílem je motivovat k tomuto sportu a poskytnout jim všestrannou gymnastickou průpravu, aby se mohly účastnit všech závodů, které si z našeho spektra vyberou. Tento druh sportu je výhradně individuální, klade důraz za koncentraci a motivaci. Nutné je i fyzické vybavení jedince a psychická vyrovnanost, kterou se snažíme během našich tréninků dětem předat.

TRENÉŘI: Mgr. Vránová Olga, Zíková Kateřina, Bc. Husovská Veronika Dis., Rákosová Andrea, Pěničková Anna

Co je základem našich tréninků?

  • Protahování
  • Posilování
  • Jednotlivé nářadí - akrobacie, přeskok, bradla, kladina, hrazda
  • Individuální práce s dívkami - výrazové pohyby, specifický výběr sestav, pro každou dívku dle její výkonosti a věku

 

Gymnastická přípravka

Příprava pro vstup do oddílu sportovní gymnastiky, ale i pro další sporty. Cílem je naučit holčičky pravidelnému pohybu a motivovat je k dalším sportovním aktivitám. 

Vedoucí oddílu: Mgr. Olga Vránová

tel: 603 552 236
e- mail: olga.vranova@gmail.com

každé ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod 

Přípravný kroužek pro budoucí zapojení do oddílu Sportovní gymnastiky TJ ÚVN. Holčičky od 3 do 5 let se seznamují s nářadím a základními sportovními dovednostmi jako je protahování, posilování, správné držení těla a koordinace pohybů. Všechny činnosti jsou formou hry, lektorka využívá pomůcky (gymnastické míče, švihadla, balanční plochy atd.). Cílem je motivovat děti ke sportovním činnostem a připravit je na pravidelnost a zábavu, která je se sportem spojena.

Není podmínkou, aby holčičky, které absolvují přípravku a dovrší 5 let, nastoupily do Oddílu sportovní gymnastiky TJ ÚVN. Tato přípravka je vhodným prvním krokem i k jiným druhům sportů.

AKTUALITY: 

  • v úterý 5. 9. 2017 od 17:00 hod začínáme školní rok 2017/2018