Ceník

Od 1. ledna 2017 se platí členský příspěvek ve výši 50 Kč/ rok u všech aktivit. Pro zaměstnance ÚVN a jejich děti poskytujeme od září 2017 slevu z oddílových příspěvků ve výši 15%.

Cvičení Rodičů a Dětí

cena za 1 hodinu 80Kč/ ÚVN 70Kč                                                                                  

měsíční předplatné 280 Kč/ ÚVN 240Kč

80 Kč

Cvičení Předškoláků a Žáků

cena za 1,5 hodiny 100Kč/ ÚVN 85Kč

měsíční předplatné 360 Kč/ ÚVN 300Kč

100 Kč

Sportovní gymnastika

měsíční příspěvek 600Kč/ ÚVN 500Kč

600 Kč

Gymnastická přípravka

měsíční příspěvek 350Kč/ ÚVN 300Kč

350 Kč

Rytmická gymnastika a aerobik

cena za 1 hodinu 70Kč/ ÚVN 60Kč

předplatné na 10 hodin 650 Kč/ ÚVN 550 Kč

70 Kč

Zdravotní tělovýchova a cvičení seniorů

cena za 1 hodinu 60Kč/ ÚVN 50Kč

měsíční předplatné 200 Kč/  ÚVN 170Kč

60 Kč

Košíková

cena je proměnná dle počtu účastníků/ ÚVN - bude upřesněno

dle dohody

číslo účtu: 162146379/0800