Naše organizace

Historie

Historie Tělovýchovné jednoty je bohatá, za roky působení prošla mnoha změnami, ale hlavní myšlenka zůstala zachována. Současná struktura a funkce organizace funguje stále v odkazu minulé generace, ale v moderní podobě.

Tělovýchovná jednota byla založena jako SOKOL Ústřední vojenské nemocnice panem prof. MUDr. Ervínem Černým, CSc. přibližně před 50 lety, nejprve jako oddíl ÚVN, později byla umožněna i účast veřejnosti. V dalších letech musel být název změněn TJ Rozvoj a později jsme se přejmenovali TJ ÚVN. V dřívějších letech se na různých akcích pro děti spolupodílel i ZV ROH ÚVN. MUDr. Jiří Svárovský byl řadu let čestným předsedou jednoty. V současné době fungujeme pod záštitou městské části Praha 6 a jsme neziskovou organizací.

Mikulášská besídka

Každoročně pořádámé nejen pro naše členy ale i širší veřejnost Mikulášské besídky. Besídka probíhá v prostorách tělocvičny, kde je připraven program pro děti. Děti tančí, jsou připravena vystoupení našich členů, předává se mikulášská nadílka a samozřejmě nechybí ani sportovní aktivita. Výhodou je předávání dárků, které rodiče sami pro své děti připraví.

Karneval

Pravidelně během února, organizuje TJ ÚVN Karnevalový rej pro děti. Připraven je bohatý program volnočasových sportovnch aktivit, her a soutěží s odměnami. Karneval probíhá v prostoru tělocvičny ÚVN.

Karneval

´Velmi oblíbená akce u našich dětí, která každoročně završuje poslední měsíc školního roku. Koná se v areálu ÚVN, v prostoru parkoviště před vstupem do tělocvičny a v přilehlém parčíku. Pokud je nepříznivé počasí, koná se akce v tělocvičně. Připraveny jsou soutěže a hlavně jezdecká dráha pro děti, na které závodí na svých vlastních vozidlech (kola, odstrkovadla, koloběžky atd.). Připraveny jsou drobné ceny, které dostáváme sponzorskými dary.

Memoriál Leoše Jasana

Gymnastický závod organizovaný pro uctění památky trénéra TJ ÚVN pana Ing. Leoše Jasana, který se dlouhá léta zabýval trenérstvím sportovní gymnastiky. Závod se koná v druhé polovině prosince, v gymnastické hale v ZŠ Strossmayerovo náměstí. Účastní se gymnastky z oddílu SG. V rámci memoriálu jsou předvedeny sestavy na kladině, akrobacii, hrazdě a přeskoku.