Sportovní gymnastika + gymnastická přípravka

Sportovní gymnastika


Vedoucí oddílu: Josefína Pěničková
tel: 736 115 594
e- mail: josefina.penickova@seznam.cz


každé ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod, ČTVRTEK od 17:00 do 19:00 hod, v tělocvičně ÚVN viz. kontakty,NEDĚLE od 17:00 do 19:00 hod v tělocvičně ZŠ Strossmayerovo náměstí

Naš oddíl se soustředí na tréninky sportovní gymnastiky na výkonnostní úrovni. Dívky našeho oddílu se pravidelně účastní závodů nevrcholové gymnastiky, ale i závodů pod Českou gymnastickou federací. Naším cílem je motivovat k tomuto sportu a poskytnout jim všestrannou gymnastickou průpravu, aby se mohly účastnit všech závodů, které si z našeho spektra vyberou. Tento druh sportu je výhradně individuální, klade důraz za koncentraci a motivaci. Nutné je i fyzické vybavení jedince a psychická vyrovnanost, kterou se snažíme během našich tréninků dětem předat.

TRENÉŘI: Bc. Pěničková Josefína, Zíková Kateřina, Pěničková Anna, Mgr. Vránová Olga, 

Co je základem našich tréninků?

  • Protahování
  • Posilování
  • Jednotlivé nářadí - akrobacie, přeskok, kladina, hrazda
  • Individuální práce s dívkami - výrazové pohyby, specifický výběr sestav, pro každou dívku dle její výkonosti a věku

 

Gymnastická přípravka

Příprava pro vstup do oddílu sportovní gymnastiky, ale i pro další sporty. Cílem je naučit děti pravidelnému pohybu a motivovat je k dalším sportovním aktivitám. Pro dívky i chlapce.

Vedoucí oddílu: Andrea Rákosová

tel: 733 219 147
! NABÍRÁME NOVÉ ČLENY OD ZÁŘÍ 2018 !

každé ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod 

Přípravný kroužek pro budoucí zapojení do oddílu Sportovní gymnastiky TJ ÚVN. Děti od 3 do 5 let se seznamují s nářadím a základními sportovními dovednostmi jako je protahování, posilování, správné držení těla a koordinace pohybů. Všechny činnosti jsou formou hry, lektorka využívá pomůcky (gymnastické míče, švihadla, balanční plochy atd.). Cílem je motivovat děti ke sportovním činnostem a připravit je na pravidelnost a zábavu, která je se sportem spojena.

AKTUALITY:  

  1. Memoriál Leoše Jasana 2018/ Exhibiční závod zasloužilému  trenérovi TJ ÚVN, 16.12. 2018
  2. Poslední trénink v letošním roce: ÚTERÝ 18.12.2018